Photos: Akram Khan Company — iTMOi at Sadler’s Wells

Production photos of Akram Khan Company performing iTMOi at Sadler’s Wells